Hướng dẫn theo dõi băng thông bằng công cụ iftop

Article ID: 881
Cập nhật gần nhất: 04 Th01, 2022

Công cụ Iftop trên linux cho phép bạn theo dõi các tiến trình sử dụng băng thông theo thời gian thực rất tốt, bài viết dưới này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và sử dụng công cụ này.

Hướng dẫn theo dõi băng thông bằng công cụ iftop

Bước 1: Cài đặt thư viện

Đầu tiên, bạn cần tải xuống các thư viện và các công cụ phát triển cần thiết để cài đặt iftop

Đối với CentOS/RHEL, bạn sử dụng lệnh dưới đây để cài thư viện

yum install libpcap libpcap-devel ncurses ncurses-devel -y

Đối với Ubuntu/Debian, bạn sử dụng lệnh

apt install libpcap0.8 libpcap0.8-dev libncurses5 libncurses5-dev

Bước 2: Cài đặt iftop

Đối với CentOS/RHEL, sử dụng lệnh dưới đây để tiến hành cài đặt

yum install iftop -y

Đối với Ubuntu/Debian, bạn sử dụng lệnh

apt install iftop

Ngoài ra CentOS 8 cũng đã có sẵn iftop trên kho lưu trữ, sử dụng lệnh sau để cài đặt

dnf install iftop -y

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể sử dụng lệnh sau để bắt đầu theo dõi băng thông trên máy chủ, chúc bạn thành công

iftop

Article ID: 881
Cập nhật gần nhất: 04 Th01, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0