Hướng dẫn hẹn giờ gửi thư trên Outlook

Article ID: 654
Cập nhật gần nhất: 04 Th09, 2020

Outlook rất tiện lợi khi sử dụng vì có chức năng hẹn giờ gửi Email một cách tự động. bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn hẹn giờ gửi thư trên Outlook

Bước 1: Mở Outlook và tạo thư mới

- Mở ra Outlook, bạn tìm đến Home và tạo New Email

- Tại Email mới được mở ra, tìm đến Delay Delivery để thiết lập giờ gửi cho email của bạn.

Bước 2: Thiết lập thời gian gửi đi của Email

- Bạn chọn vào Do not Delivery Before (không gửi trước) và thiết lập ngày tháng, giờ gửi cho email này của bạn.

Lưu ý: Khi sử dụng tính năng này ứng dụng Outlook của bạn phải luôn giữ ở trạng thái hoạt động, việc này có nghĩa là bạn không được tắt ứng dụng Outlook, chúc bạn thành công.

Article ID: 654
Cập nhật gần nhất: 04 Th09, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0