Hướng dẫn import nhiều tài khoản trong Email Business

Article ID: 560
Cập nhật gần nhất: 05 Th07, 2020

Bạn muốn tạo nhiều tài khoản mà không cần quá nhiều thao tác lặp đi lặp lại khi sử dụng dịch vụ Email Business?

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng import file (.CSV) để tạo user trong Email Business một cách nhanh chóng.

- Chuẩn bị: Bạn cần chuẩn bị một file exel ghi các thông tin về tài khoản của mình (bài viết này sẽ chỉ hướng dẫn thêm tên đăng nhập và mật khẩu vào dịch vụ Email Business).

Sau đó, bạn lưu lại file với định dạng .CSV như dưới hình.

- Bước kế tiếp, bạn truy cập vào trang quản lý email của mình bằng tài khoản có quyền quản trị cao nhất. 

Bạn chọn vào Domain Setting (dưới hình), chọn tiếp vào mục Accounts, tìm đến dấu ... và chọn Import From CSV

- Cửa sổ Import from CSV sẽ hiện lên cho phép bạn upload file .csv từ máy tính của mình. Bạn tìm đến file và nhấn Next

- Bạn chọn đúng các giá trị tương ứng với các cột trong file .CSV mà bạn muốn. Nếu bỏ qua cột đó, bạn chọn Ignore. 

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn tạo mật khẩu mặc định cho những user nào chưa có mật khẩu. Bạn điền mật khẩu rồi nhấn Save

- Hoàn tất, các tài khoản mới sẽ được cập nhật trong dịch vụ Email Business.

Article ID: 560
Cập nhật gần nhất: 05 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Tags