Hướng dẫn thiết lập Email Bussines trên Thunderbird

Article ID: 561
Cập nhật gần nhất: 05 Th07, 2020

Tại bảng điều khiển chính của Thunderbird, bạn tìm đến Công cụ (Tools) và chọn Cài đặt tài khoản (Account Settings)

- Bảng Cài đặt tài khoản mở ra, bạn tìm đến Hành động tài khoản và chọn Thêm tài khoản thư

- Bạn điền vào thông tin email business đã đăng ký trước đó, sau đó nhấn Tiếp tục (Next)

- Thunderbird sẽ tự động thiết lập giúp bạn, tại đây bạn chọn IMAP và nhấn Xong.

- Bạn cũng có thể chọn vào Cấu hình thủ công (M) để kiểm tra thông tin cấu hình và nhấn Kiểm tra lại 

- Bạn có thể tùy chọn các thao tác ngay trong bảng Cài đặt tài khoản, sau đó nhấn OK

Hoàn tất, bạn có thể phải chờ một vài phút để Thunderbird tải xuống hết dữ liệu.

Article ID: 561
Cập nhật gần nhất: 05 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Tags