Hướng dẫn lưu trữ và chia sẻ file trong dịch vụ Email Bussiness

Article ID: 541
Cập nhật gần nhất: 19 Th06, 2020

Bạn muốn chia sẻ 1 file có đường dẫn để người khác tải xuống trực tiếp? Hay bạn muốn gửi mail kèm nhiều file cho người khác một cách nhanh chóng?

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tạo và chia sẻ file lưu trữ trên dịch vụ Email Business.

Bước 1: Bạn truy cập vào webmail sử dụng dịch vụ và chọn File Storage, tiếp theo click vào Upload.

Bước 2: Tải lên file mà bạn cần chia sẻ, tuy nhiên ở đây file tải lên sẽ bị giới hạn dưới 10M.

Bật Enable Public Access, sau đó bạn có thể chia sẻ link được tạo ra cho người khác. Bất kỳ ai nhận được link chia sẻ này sẽ tải được file mà bạn vừa upload lên.

 - Bước 3: Bạn có thể đính kèm file vừa tạo vào mail và gửi cho người khác bằng cách chọn vào Link File.

Bạn chọn tiếp vào SmarterMail File Storage

Chọn file bạn cần chia sẻ và nhấn Link để hoàn tất.

Hoàn thành!. Bạn có thể gửi mail chia sẻ nhiều file cho người khác bằng cách này mà không lo sợ mail gửi đi vượt quá dung lượng cho phép (30M). Nếu cần chia sẻ file có dung lượng lớn, bạn có thể tham khảo bài viết https://kb.hostvn.net/huong-dan-chen-file-tu-google-drive-vao-email-bussines_448.html

Article ID: 541
Cập nhật gần nhất: 19 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0