Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản user từ tài khoản quản trị

Article ID: 422
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2019

Để lấy lại mật khẩu ( reset password) cho tài khoản user, bạn đăng nhập vào tài khoản quản trị Email Bussiness

Sau đó chọn Domains Setting (Cài đặt cho tên miền) -> Accounts (Danh sách người dùng), click chọn tài khoản bạn muốn lấy lại mật khẩu.

Bấm vào nút ... màu xanh và chọn Change Password (Thay đổi mật khẩu)

Nhập mật khẩu vào cả 2 ô New Password và Confirm Password và bấm Save

Lưu ý: Mật khẩu phải tuân thủ nguyên tắc sau:

- Có chứa chữ in hoa
- Có chứa chữ in thường
- Không được trùng với tên người dùng của bạn
- Có chứa ít nhất một số từ 0 đến 9
- Có chứa ít nhất một ký tự đặc biệt như #, @, &, v.v.
- Dài ít nhất 8 ký tự

Ví dụ mẫu mật khẩu hợp lệ:

$2EhuDEzAW!0

Article ID: 422
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0