Hướng dẫn thiết lập trả lời tự động dịch vụ Email business

Article ID: 419
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2019

Tính năng "Auto-responder" trong dịch vụ Email business là tính năng tự động trả lời các email đến bằng một thông điệp được soạn sẵn. Điều này sẽ có ích khi bạn vắng mặt trong kì nghỉ, thời gian công tác và không thể trả lời email của khách hàng, đối tác gửi đến, hoặc đơn giản là bạn muốn thông báo đã nhận được email và sẽ trả lời sau.

Để bật tính năng này, bạn làm như sau: Setting (Cài đặt) -> Autoresponder (Trả lời tự động)

Điền đầy đủ các thông tin cần thiết như hình hướng dẫn dưới đây

Chúc quý khách thành công.

Article ID: 419
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0