Hướng dẫn sử dụng MultiPHP Manager trên hosting cPanel

Article ID: 572
Cập nhật gần nhất: 09 Th07, 2020

Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng MultiPHP Manager để dùng mỗi tên miền một phiên bản PHP khác nhau trên hosting cPanel.

Hướng dẫn sử dụng MultiPHP Manager trên hosting cPanel

- Bước 1: đăng nhập vào cPanel

Bạn đăng nhập vào cPanel và chọn MultiPHP Manager

- Bước 2: chọn phiên bản PHP

Ở đây sẽ có danh sách các tên miền trên hosting, nếu muốn thiết lập cho tên miền nào bạn tick chọn tên miền đó, chọn phiên bản PHP sau đó ấn Apply

Chúc bạn thành công !

Article ID: 572
Cập nhật gần nhất: 09 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 6
Lượt xem: 0