Hướng dẫn sử dụng tính năng Redirects trên cPanel

Article ID: 534
Cập nhật gần nhất: 14 Th06, 2020

Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng Redirects trên cPanel. Tính năng này dùng để chuyển hướng trang web hoặc 1 URL đến 1 địa chỉ khác.

Để sử dụng bạn đăng nhập vào cPanel, đến phần Redirects ở mục Domains

Ở đây sẽ có Type chuyển hướng là:

  • Permanent (301): chuyển hướng vĩnh viễn. Các robot của search engine sẽ hiểu là trang web của bạn đã được chuyển hướng vĩnh viễn đến địa chỉ mới.
  • Temporary (302): chuyển hướng tạm thời. Các robot của search engine sẽ hiểu là trang web của bạn được chuyển hướng tạm thời sang địa chỉ mới và có thể trỏ về lại về địa chỉ cũ.

Mục https?://(www.)?: phần này sẽ cho bạn chọn tên miền đang chạy trên hosting mà bạn muốn chuyển hướng hoặc chọn All Public Domain để chuyển hướng toàn bộ các tên miền đang chạy trên hosting.

Phần / : bạn điền vào đường dẫn của trang web mà bạn muốn chuyển hướng hoặc để trống nếu chỉ chuyển hướng tên miền chính.

Ở ô Redirects to: bạn nhập vào địa chỉ mà bạn muốn chuyển hướng đến bao gồm cả http:// hoặc https://

Phần www. redirection:

  • Only redirect with www: chỉ chuyển hướng tên miền dạng www.domain.com còn nếu không có www sẽ không bị chuyển hướng.
  • Redirect with or without www: chuyển hướng tất cả bao gồm cả www và không có www.
  • Do Not Redirect www: chỉ chuyển hướng tên miền không có www nếu có www sẽ không bị chuyển hướng.

Chúc bạn thành công!

Article ID: 534
Cập nhật gần nhất: 14 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0