Hướng dẫn import script SQL với SQL Server Management

Article ID: 978
Cập nhật gần nhất: 10 Th02, 2023

1. Đăng nhập vào SQL Management và chọn database cần thao tác.

Tham khảo: 

Hướng dẫn sử dụng remote MSSQL bằng SQL Server Manager

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SQL Server Manager

Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn database cần import ---> Click chuột phải chọn New Query

2. Insert (thêm) đoạn mã từ file script *.sql

Bạn sử dụng Notepad hoặc phần mềm chính sửa văn bản tương tự để mở file script *.sql đã có sẵn trước đó, copy toàn bộ nội dung trong file và paste (dán) vào cửa sổ bên phải.

Lưu ý: Để tránh việc import xảy ra sai xót, bạn  cần phải kiểm tra lại phần tên database xem đã đúng với database cần import chưa, sau khi đã chính xác thì nhấn chọn Execute để thực thi script.

3. Kết quả

Sau khi script được thực thi thành công thì bạn sẽ nhận được Messages như dưới đây.

Chúc bạn thành công.

Article ID: 978
Cập nhật gần nhất: 10 Th02, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0