Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kích hoạt Tên miền

Article ID: 347
Cập nhật gần nhất: 13 Th03, 2019

Bước 1: Kiểm tra tên miền

Việc đăng ký tên miền sẽ tuân theo nguyên tắc chung: "Đăng ký trước, cấp phát trước" do đó trước khi đăng ký tên miền bạn cần kiểm tra xem tên miền đó đã có người đăng ký hay chưa? Để kiểm tra tên miền bạn có thể vào https://hostvn.net/ten-mien/kiem-tra-ten-mien


Bước 2: Đăng ký tên miền

1. Đăng ký trên hệ thống của HOSTVN

Sau khi chắc chắn tên miền của bạn ở trạng thái Chưa cấp phát, bạn có thể đăng ký tên miền trên hệ thống của HOSTVN hoặc liên hệ Nhân viên Kinh doanh hỗ trợ bạn tạo đơn hàng trên hệ thống.


2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký tên miền

  • Đăng ký tên miền cho cá nhân
    • Bản khai đăng ký tên miền, điền đầy đủ thông tin cá nhân, có chữ ký của chủ thể đăng ký tên miền. (Tải bản khai tại đây)
    • Bản scan/photo CMND hoặc passport của chủ thể đăng ký tên miền.
  • Đăng ký tên miền cho cơ quan/tổ chức/công ty
    • Bản khai đăng ký tên miền điền đầy đủ thông tin Công ty/tổ chức và người liên hệ; có chữ ký của người đại diện và đóng dấu Công ty/tổ chức.(Tải bản khai tại đây)
    • Bản scan/photo Giấy đăng ký kinh doanh và CMND của người đại điện công ty/tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền.

Sau khi có đủ các giấy tờ, bạn đính kèm bản scan trong email và gửi về Phòng Kinh doanh (kinhdoanh@hostvn.net), đồng thời gửi bản cứng về cho HOSTVN trong vòng 15 ngày từ ngày tên miền được kích hoạt để tránh việc tên miền bị khóa.

Bước 3: Thanh toán chi phí đăng ký tên miền

Bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn thanh toán tại đây để thực hiện thanh toán dịch vụ. Sau khi Nhân viên Kinh doanh xác nhận đã nhận được thanh toán, tên miền của bạn sẽ được kích hoạt trong vòng từ 5-10 phút.

Article ID: 347
Cập nhật gần nhất: 13 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 51
Attached files