Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP mặc định của hệ thống sử dụng DirectAdmin

Article ID: 1019
Cập nhật gần nhất: 30 Th11, 2023

Hiện từ phiên bản Directadmin  1.56.0 thì Directadmin đã cho sử dụng cùng lúc 4 phiên bản php khác nhau PHP để linh hoạt cấu hình cho các website. Tuy nhiên khi bạn sử dụng lệnh php thông qua SSH thì chúng ta mặc định sẽ sử dụng phiên bản php1_release được cấu hình trong DirectAdmin.

Một số hệ thống cũ  sử dụng phiên bản PHP 5.6 cho cấu hình này mặc định, và các cấu hình php2_releasephp3_releasephp4_release sẽ được sử dụng cho các phiên bản PHP cao hơn.

Hôm nay Hostvn sẽ hướng dẫn thay đổi phiên bản php mặc định trên Directadmin.

Bước 1: Đầu tiên SSH vào máy chủ với quyền root.

Bước 2: Xác định các phiên bản PHP đã cài đặt.

Để xác định phiên phản PHP các bạn chạy lệnh sau :

ll /usr/local/ | grep php 

Dưới đây là kết quả và bạn có thể thấy máy chủ của mình đang sử dụng song song các phiên bản:

  • PHP 5.6
  • PHP 7.4

Và để xác định phiên bản PHP của hệ thống đang dùng thì chỉ cần chạy lênh sau là có thể biết được.

php -v

Bước 3: Thay đổi phiên bản PHP hệ thống DirectAdmin.

Vì bạn đã xác định được các phiên bản PHP đã được cài đặt trên hệ thống, và phiên bản đang làm mặc định rồi thì bạn có thể thay thế nó bằng một phiên bản khác đã cài đặt. Một vài trường hợp bạn có thể tham khảo như sau:

Nếu bạn muốn đổi sang PHP 5.6 làm mặc định (Yêu cầu máy chủ đã có PHP 5.6.):

rm -f /usr/local/bin/php
ln -s /usr/local/php74/bin/php74 /usr/local/bin/php
php -v

Như vậy HostVN đã hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP hệ thống DirectAdmin. Chúc các bạn thành công!

Article ID: 1019
Cập nhật gần nhất: 30 Th11, 2023
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0