Hướng dẫn cách cài đặt SSL Let's Encrypt cho VPS sử dụng DirectAdmin

Article ID: 342
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Để cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí Let's Encrypt cho VPS sử dụng DirectAdmin, điều kiện cần như sau:

- Trỏ tên miền về địa chỉ IP của VPS

- Phiên bản DirectAdmin phải từ 1.5 trở lên (Dùng lệnh sau để kiểm tra: /usr/local/directadmin/directadmin v)

Các bước để cài đặt chứng chỉ SSL Let's Encrypt:

Bước 1: Update Custombuild

cd /usr/local/directadmin/custombuild/
./build update

Bước 2: Cài đặt Let's Encrypt

./build letsencrypt

Bước 3: Bật Let's Encrypt trên DirectAdmin

grep -q 'letsencrypt=1' /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf || echo 'letsencrypt=1' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 4: Bật SNI trên DirectAdmin

grep -q 'enable_ssl_sni=1' /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf || echo 'enable_ssl_sni=1' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 5: Khởi động lại DirectAdmin

service directadmin restart

Bước 6: Để giúp cho chứng chỉ SSL không bị hết hạn, sử dụng lệnh sau:

wget -O /usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh http://files.directadmin.com/services/all/letsencrypt.sh

Bước 7: Rebuild lại rewrite config

./build rewrite_confs

Như vậy là bạn đã cài đặt được chứng chỉ SSL miễn phí trên VPS của mình. Bây giờ bạn chỉ cần truy cập vào DirectAdmin vào mục SSL Certificaties như hình sau:

Hình 1: SSL Certificaties

Sau đó chọn chứng chỉ SSL Let's Encrypt như hình sau:

Hình 2: Tùy chọn sử dụng chứng chỉ SSL

Nhấn Save để lưu thay đổi.

Chúc các bạn thành công!Article ID: 342
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 103
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
ssl lets-encrypt let encrypt directadmin
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn sử dụng PuTTY để SSH vào VPS       Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trên VPS sử dụng...