Hướng dẫn tạo Cron Jobs trong Cpanel

Article ID: 519
Cập nhật gần nhất: 04 Th06, 2020

Cron jobs là một tiện ích cho phép thực hiện định kì các tác vụ một cách tự động ở chế độ nền của hệ thống.

Để tạo Cron jobs các bạn truy cập vào Cpanel và chọn vào mục Cron Jobs

Cron Jobs trên cPanel có 3 mục chính:

- Cron Email: điền email để nhận thông báo khi cronjob thực hiện xong

- Add a New Cron Job: phần này để thêm các lệnh và việc tự động bao gồm:

  • Common setting: Lựa chọn tần suất cho cronjobs.
  • Minute, Hour, Day, Month, Weekday: Chọn tần suất theo phút, giờ, ngày, tháng, ngày trong tuần.
  • Command: câu lệnh sẽ thực hiện

- Current Cron Jobs: các cronjob đang hoạt động

Ví dụ: Sử dụng Cron Jobs chạy 1 file script có sẵn hàng ngày mỗi 5 phút các bạn thêm như sau

>/dev/null 2>&1 nếu bạn muốn tắt gửi email mỗi khi cronjob chạy xong.

Chúc các bạn thành công.Article ID: 519
Cập nhật gần nhất: 04 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
cron crontab cronjob cronjobs
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn block IP (IP Blocker) trên cPanel       Ý nghĩa các thông số trong Cpanel Hosting