Hướng dẫn thay đổi mật khẩu máy chủ Windows Server 2008

Article ID: 201
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Để thay đổi mật khẩu Windows Server 2008

 1. Click Start, click Control Panel, chọn User Accounts.

 2. Tại User Accounts, Mục Make changes to your user account, click Change your password.

 3. Tại Change your password, Mục Current Password, gõ mật khẩu hiện tại của bạn

 4. Ô New password, gõ mật khẩu mới.

 5. Ô Confirm new password, nhập lại mật khẩu mới

 6. Ô Type a password hint, gõ cụm từ gợi ý khi bạn quên mật khẩu ( có thể bỏ qua )

 7. Click Change password.

Để thay đổi mật khẩu Windows Server 2003

 1. Click Start, click chuột phải mục Administrative Tools, click Open.

 2. Click đúp Computer Management, click Local Users and Groups,  click đúp Users.

 3. Click chuột phải vào tài khoản bạn muốn thay đổi mật khẩu và click Set Password.

 4. Ô New Password, nhập mật khẩu mới. Ô Confirm password, nhập lại mật khẩu mới, và click OK.Article ID: 201
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 18758
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn reset mật khẩu Cloud VPS       Cách fix lỗi certificate khi remote trên window “Because...