Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản Email Business

Article ID: 423
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2019

Để thay đổi mật khẩu ( Change Password) tài khoản user, bạn đăng nhập vào Email Bussiness. Sau đó chọn Settings (Cài dặt) -> Account (Tài khoản) -> Change Password (Thay đổi mật khẩu)

Điền đầy đủ các thông tin cần thiết và bấm save

- Old Password: Mật khẩu cũ

- New Password: Mật khẩu mới

- Confirm Password: Xác nhận mật khẩu mới

Lưu ý: Mật khẩu phải tuân thủ nguyên tắc sau:

- Có chứa chữ in hoa
- Có chứa chữ in thường
- Không được trùng với tên người dùng của bạn
- Có chứa ít nhất một số từ 0 đến 9
- Có chứa ít nhất một ký tự đặc biệt như #, @, &, v.v.
- Dài ít nhất 8 ký tự

Ví dụ mẫu mật khẩu hợp lệ:

$2EhuDEzAW!0


Article ID: 423
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản user từ...       Hướng dẫn chuyển dữ liệu sang Email Business