Kiểm tra dung lượng VPS trong DirectAdmin

Để kiểm tra dung lượng VPS thông qua SSH bạn có thể tham khảo qua bài viết này: https://kb.hostvn.net/kim-tra-dung-lung-tren-cng-vps-linux-va-cenos_945.html

Đối với trường hợp VPS của bạn đang sử dụng DirectAdmin thì việc kiểm tra dung lượng sẽ đơn giản hơn.

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào tài khoản admin DirectAdmin và truy cập vào mục Complete Usage Statistics

Và như hình bên dưới bạn tìm đến cột Mounted on và chú ý đến directory "/" và nội dung hiển thị bạn có thể hiểu như sau:Article ID: 992
Cập nhật gần nhất: 31 Th05, 2023
Lần sửa đổi: 5
VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> VPS DirectAdmin -> Kiểm tra dung lượng VPS trong DirectAdmin
https://kb.hostvn.net/kim-tra-dung-lung-vps-trong-directadmin_992.html