Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Tiêu đề
Tìm được 5 kết quả
... đổi mật khẩu tài khoản hosting, bạn vui lòng làm theo ... lựa chọn gói dịch vụ Hosting bạn muốn đổi mật khẩu ...
11 Th05, 2022 Lượt xem: 2672
Google cảnh báo cho người dùng web thông qua công cụ gọi là “Google Safe Browsing” (tạm dịch: duyệt web an toàn). Đây là một dạng phần mềm (plugin) đi kèm với trình duyệt Firefox và Google Chrome nhằm bảo vệ và ngăn chặn người sử dụng truy cập vào những website có chứa mã độc hoặc gián tiếp giúp...
03 Th06, 2021 Lượt xem: 51
... Let’s Encrypt trên gói Wordpress Hosting (tương tự với Hosting Linux) ... 1: Đăng nhập vào Wordpress Hosting sau đó truy cập vào ... CloudFlare ẩn IP thật của hosting dẫn đến việc không thể ...
29 Th03, 2019 Lượt xem: 151
... dữ liệu của mình lên Hosting cPanel. Các bạn đọc kỹ ... dữ liệu của mình lên Hosting. Bước 1: Nén dữ liệu ... chứ không nén thành .rar, hosting chỉ giải nén được file ...
28 Th02, 2019 Lượt xem: 0
Để tạo tài khoản email, các bạn cần đăng nhập vào cPanel theo thông tin mà HOSTVN cung cấp. Sau đó các bạn chọn "Email Accounts" như hình sau: Nhập đầy đủ thông tin như hình sau rồi nhấn "Create Account": Để sử dụng Email, bạn có thể đăng nhập vào đường dẫn:...
28 Th02, 2019 Lượt xem: 21