Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Tiêu đề
Tìm được 5 kết quả
... Bản cập nhật mới của Cpanel đã gộp Addon Domain, Alias ... cần phải truy cập vào cPanel, tìm mục Domains và click ...
17 Th12, 2022 Lượt xem: 0
... bạn quay lại giao diện cPanel, chon vào File Manager (nếu ... upload dữ liệu lên hosting cPanel của mình: Hướng dẫn backup ... restore dữ liệu trên hosting cPanel Hướng dẫn upload dữ liệu ...
12 Th07, 2019 Lượt xem: 0
... các bạn khắc phục lỗi "cPanel does not support NetworkManager enabled" ... khi cài đặt cPanel lên VPS/Server của mình. Mặc ... định, cPanel sẽ không hỗ trợ Network ...
02 Th03, 2019 Lượt xem: 0
... gọn không cồng kềnh như Cpanel nhưng khá đầy đủ chức ...
26 Th05, 2017 Lượt xem: 80
... phần mềm quản trị hosting cPanel chính hãng đầu tiên tại ... loại bản quyền phần mềm cPanel sau: Bản quyền cPanel dành ... (giá tốt hơn) Bản quyền cPanel dành cho VPS - External ...
09 Th06, 2014 Lượt xem: 1091