Thay đổi phiên bản PHP cho Subdomain trên DirectAdmin

Article ID: 991
Cập nhật gần nhất: 10 Th05, 2023

Trong trường hợp, bạn cần tạo một subdomain để chạy một website riêng biệt nhưng không muốn phiên bản PHP của subdomain giống phiên bản PHP của website domain chính, bạn có thể chỉnh sửa như sau.

Đăng nhập vào DirectAdmin dưới quyền user quản lý domain cần thao tác, sau đó chọn mục Subdomain Management.

Tìm đến subdomain bạn cần thao tác, sau đó ở cột DocumentRoot chọn Default

Ở cột Handler bạn chọn phiên bản PHP mình muốn sau đó chọn Save để lưu lại thiết lập. Nếu DirectAdmin của bạn không có phiên bản PHP bạn muốn dùng, bạn có thể cài thêm phiên bản khác thông qua bài hướng dẫn sau: 

Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP trên Directadmin - Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hosting vps email | HOSTVN

Chúc bạn thành công!

Article ID: 991
Cập nhật gần nhất: 10 Th05, 2023
Lần sửa đổi: 7
Lượt xem: 0