Hướng dẫn đăng nhập vào phpMyAdmin và Import Database trên DirectAdmin

Article ID: 373
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị Control Panel DirectAdmin. Trong mục “Your Account” Chọn “MySQL Management”.

Bước 2: Click vào “phpMyAdmin”

Tại đây sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập, bạn nhập vào tên User của database và mật khẩu và click “Log In” để đăng nhập

Bước 3: Khi đăng nhập vào phpMyAdmin thành công, click vào tên database và chọn Import như hình sau:


Chúc các bạn thành công!Article ID: 373
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 49
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
Import Database trên DirectAdmin đăng nhập phpmyadmin login phpmyadmin
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn thêm tên miền phụ vào hosting Directadmin       Hướng dẫn chmod file và folder trên hosting, vps Linux