Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 Directadmin

Article ID: 723
Cập nhật gần nhất: 29 Th01, 2021

Nếu bạn đang chạy Custombuild 1.1 hoặc Custombuild 1.2 bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật lên Custombuild 2.0.

Bước 1: Đăng nhập vào SSH

Để cài đặt các bạn đăng nhập SSH vào VPS hoặc server

Bước 2: Nâng cấp Custombuild

Để cập nhật Custombuil 2.0 với các tuỳ chọn mặc định, bạn chạy các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build

Các tùy chọn mặc định options.conf sẽ được tạo.

Cuối cùng bạn chạy lệnh sau để hoàn tất

./build all d
./build rewrite_confs

Chúc bạn thành công!Article ID: 723
Cập nhật gần nhất: 29 Th01, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên DirectAdmin       VPS cPanel


hostvn.net

vừa sử dụng