Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Articles
Tìm được 8 kết quả
item Hướng dẫn cấu hình DNS tên miền cho dịch vụ Email Business
... cấu hình các bản ghi DNS tên miền theo thông tin ... cần thiết để cấu hình DNS. Để cấu hình DNS tên ... tên miền > Quản lý DNS > Nhất nút Quản lý ...
03 Th04, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn cấu hình DNS tên miền cho dịch vụ Email Zoho
... cấu hình các bản ghi DNS tên miền theo thông tin ... cần thiết để cấu hình DNS. Để cấu hình DNS tên ... tên miền > Quản lý DNS > Nhất nút Quản lý ...
27 Th03, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn xác thực SSL thông qua DNS
... phương thức xác thực là DNS Sau đó các bạn sẽ ... truy cập trang quản lý DNS và tiến hành tạo bản ... ta nhận được trong ô DNS CNAME Record có dạng như ...
03 Th06, 2019 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn quản lý tên miền cho đại lý
... mắt giao diện quản lý DNS dành cho khách hàng đại ... động quản lý bản ghi DNS, người dùng cho mỗi tên ... số sau: Tên bản ghi: dns Loại bản ghi: CNAME Giá ...
13 Th03, 2019 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn đổi DNS trên máy tính cho Windows 7 và Windows 10
... Mấy ngày gần đây DNS của Google đang gặp vấn ... lỗi không phân giải được DNS. Ngày hôm nay HOSTVN sẽ ... dẫn các bạn cách đổi DNS trên máy tính cá nhân ...
05 Th03, 2019 Lượt xem: 42
item DNS: TTL là gì ?
... 24 giờ. VD: hostvn.net dùng DNS của Anycast và cấu hình ... 400s, thì nếu bạn dùng DNS của google bạn vào trình ... 123.123.123.213 thì ai đang dùng DNS của google vẫn nhận được ...
10 Th07, 2017 Lượt xem: 18533
item Hướng dẫn tra cứu DNS tên miền qua intoDNS.com
... DNS để check các thông tin ... DNS ... thể check bao gồm: Parent: DNS chính đang được tên miền ...
15 Th08, 2014 Lượt xem: 4078
item DNS: SOA là gì?
... sẽ sử dụng 1 cặp DNS nào đó để trỏ về ... 1 hoặc nhiều máy chủ DNS, và ở đây, các máy ... chủ DNS có trách nhiệm cung cấp ...
15 Th08, 2014 Lượt xem: 5413

hostvn.net

vừa sử dụng