Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Tiêu đề
Tìm được 6 kết quả
... và mật khẩu quản lý domain => cập nhật: Bước 4: ... đăng nhập vào quản trị domain, bây giờ bạn có thể ...
19 Th07, 2023 Lượt xem: 0
... của Cpanel đã gộp Addon Domain, Alias và Sub Domain Vào ... trong cùng chức năng Domain làm người dùng luống cuống ... trong việc tạo Addon Domain, Alias và Sub Domain. Bài ...
17 Th12, 2022 Lượt xem: 0
... dẫn các bạn thêm Addon Domain cho hosting của mình. Khi ... mình? Đó là tạo Addon Domain. Về cách thêm, bạn có ... 2: Chọn vào mục Addon Domain *Lưu ý: Nếu bạn đang ...
12 Th07, 2019 Lượt xem: 0
Chào các bạn, bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra trạng thái tên miền của mình. Trạng thái ở đây nói đến việc các bản ghi trên tên miền đã được cập nhật hay chưa, và thiết bị của bạn đang sử dụng đã cập nhật được hay chưa. Để kiểm tra, bạn có thể sử dụng một số website như:...
13 Th03, 2019 Lượt xem: 0
Bạn đang sở hữu một tên miền tại HOSTVN.NET và đang có nhu cầu chuyển tên miền sang nhà cung cấp khác. Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn thực hiện chuyển tên miền đi một cách đơn giản. Bước 1: Kiểm tra thông tin tên miền Điều kiện đầu tiên để chuyển được tên miền sang nhà cung cấp khác là tên...
27 Th12, 2017 Lượt xem: 155
Tên miền nói chung, là một cái tên hiển thị ngắn gọn bằng các chữ cái và số, giúp thay thế địa chỉ IP. Nói cách khác, ta sử dụng tên miền nhằm mục đích ghi nhớ tốt hơn so với các địa chỉ IP. Ta thường truy cập google.com chứ hiếm khi gõ 215.16.161.15. Ngoài ra, tên miền còn có thể trỏ tới nhiều...
09 Th06, 2014 Lượt xem: 1841