Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Tiêu đề
Tìm được 5 kết quả
... cách tạo chữ ký trong Outlook một cách dễ hiểu và ... Hostvn để tạo chữ ký Outlook nhé Bước 1: Đăng nhập ... vào Outlook > Nhấn Home và chọn ...
26 Th10, 2022 Lượt xem: 0
... Thông thường Outlook được mặc định cài đặt ... đặt từ đầu đến cuối Outlook 2007 và cấu hình email ... cài đặt Office 2007 Do Outlook được tích hợp trong bộ ...
25 Th01, 2022 Lượt xem: 0
... thiết lập Email Hosting trên Outlook ...
24 Th03, 2020 Lượt xem: 2712
... trên máy cá nhân bằng Outlook hoặc phần mềm bên thứ ... cấu hình Email Đối với Outlook trên máy tính, các bạn ... outlook ...
20 Th03, 2020 Lượt xem: 0
... thiết lập Email Hosting trên Outlook phiên bản dành cho điện ... hết các bạn cần tải Outlook và cài đặt vào điện ... outlook ...
28 Th11, 2019 Lượt xem: 0