Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Tiêu đề
Tìm được 7 kết quả
... Chứng chỉ SSL Let’s Encrypt miễn phí nhưng ... dụng đăng ký sử dụng SSL Let’s Encrypt bừa bãi, lãng ... hỏi mình khi cài đặt SSL Let’s Encrypt cho sub domain ...
02 Th03, 2023 Lượt xem: 0
... : Đăng ký dịch vụ SSL tại đây: https://hostvn.net/phan-mem/comodo-ssl Bước 2 ... hình xác thực chứng chỉ SSL 1 - Chọn dịch vụ ... ký) 2- Chọn Sectigo Positive SSL và bấm vào " AWAITING ...
05 Th09, 2022 Lượt xem: 0
... các dịch vụ bảo mật (SSL) tại HOSTVN, trước tiên bạn ... một số nhà cung cấp SSL quốc tế) Bài viết sau ... ký dịch vụ Comodo Positive SSL tại đây: https://hostvn.net/phan-mem/comodo-ssl Bước 2 ...
17 Th05, 2022 Lượt xem: 0
... như sau: Đó là do SSL của máy chủ đã bị ... đặt chứng chỉ bảo mật SSL. Theo tổ chức cấp phát ... ssl ...
20 Th03, 2020 Lượt xem: 0
... Để cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí Let's Encrypt cho ... phải Admin Level) vào mục SSL Certificaties: Hình 1: SSL Certificaties ... chọn sử dụng chứng chỉ SSL Bước 3: Nhấn Save để ...
30 Th11, 2019 Lượt xem: 103
... cập vào mục Security -> SSL ... Bước 2: Tại giao diện SSL ... vào domain cần sử dụng SSL Let's Encrypt sau đó chọn ...
29 Th03, 2019 Lượt xem: 151
... các dịch vụ bảo mật (SSL) tại HOSTVN, trước tiên bạn ... một số nhà cung cấp SSL quốc tế) Bài viết sau ... mail từ nhà cung cấp SSL quốc tế gửi Email xác ...
05 Th03, 2019 Lượt xem: 5581