Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Articles
Tìm được 5 kết quả
item Hướng dẫn cập nhật lại SSL cho dịch vụ Email Business
... như sau: Đó là do SSL của máy chủ đã bị ... đặt chứng chỉ bảo mật SSL. Theo tổ chức cấp phát ... ssl ...
20 Th03, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn cách cài đặt SSL Let's Encrypt cho VPS sử dụng DirectAdmin
... Để cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí Let's Encrypt cho ... phải Admin Level) vào mục SSL Certificaties: Hình 1: SSL Certificaties ... chọn sử dụng chứng chỉ SSL Bước 3: Nhấn Save để ...
30 Th11, 2019 Lượt xem: 103
item Hướng dẫn xác thực SSL thông qua DNS
... các dịch vụ bảo mật (SSL) tại HOSTVN, trước tiên bạn ... một số nhà cung cấp SSL quốc tế) Bài viết sau ... ký dịch vụ Comodo Positive SSL tại đây: https://hostvn.net/dich-vu/chung-thuc-so-ssl/ Bước 2 ...
03 Th06, 2019 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn kích hoạt SSL Let’s Encrypt trên Wordpress hosting sử dụng cPanel
... cập vào mục Security -> SSL ... Bước 2: Tại giao diện SSL ... vào domain cần sử dụng SSL Let's Encrypt sau đó chọn ...
29 Th03, 2019 Lượt xem: 151
item Hướng dẫn khởi tạo CSR và kích hoạt dịch vụ SSL tại HOSTVN bằng Email
... các dịch vụ bảo mật (SSL) tại HOSTVN, trước tiên bạn ... một số nhà cung cấp SSL quốc tế) Bài viết sau ... mail từ nhà cung cấp SSL quốc tế gửi Email xác ...
05 Th03, 2019 Lượt xem: 5581