Đăng ký tên miền
Hướng dẫn kiểm tra trạng thái tên miền
Chào các bạn, bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra trạng thái tên miền của mình. Trạng thái ở đây nói đến việc các bản ghi trên tên miền đã được cập nhật hay chưa, và thiết bị của bạn đang sử dụng đã...
rating 13 Th03, 2019 Lượt xem: 0
Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kích hoạt tên miền
Bước 1: Kiểm tra tên miền Việc đăng ký tên miền sẽ tuân theo nguyên tắc chung: "Đăng ký trước, cấp phát trước" do đó trước khi đăng ký tên miền bạn cần kiểm tra xem tên miền đó đã có người đăng ký hay chưa? Để kiểm tra tên...
rating 13 Th03, 2019 Lượt xem: 49
Những đối tượng được đăng ký tên miền Việt Nam
Một số đuôi tên miền Việt Nam sẽ hạn chế người đăng ký. Trong các trường hợp không phù hợp với yêu cầu này, HOSTVN sẽ hoàn trả 100% số tiền khách hàng đã thanh toán cho tên miền đó. Tên miền .COM.VN Đối tượng đăng ký:...
rating 13 Th03, 2019 Lượt xem: 31
Quy trình đăng ký tên miền ".gov.vn"
I. Nguyên tắc thực hiện: Đối tượng được đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” bao gồm: Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quy định tại các Luật về tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy...
rating 13 Th03, 2019 Lượt xem: 41
Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kích hoạt Tên miền
Bước 1: Kiểm tra tên miền Việc đăng ký tên miền sẽ tuân theo nguyên tắc chung: "Đăng ký trước, cấp phát trước" do đó trước khi đăng ký tên miền bạn cần kiểm tra xem tên miền đó đã có người đăng ký hay chưa? Để kiểm tra tên...
rating 13 Th03, 2019 Lượt xem: 51
Hướng dẫn đăng ký dịch vụ ẩn thông tin chủ thể tên miền (Whois Privacy - ID Protection)
Whois Privacy - ID Protection là gì? Whois Privacy - ID Protection: là dịch vụ ẩn thông tin tên miền giúp bạn bảo vệ những thông tin cá nhân như họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ không cho một cá nhân hay tổ chức nào đó thu thập với...
rating 13 Th03, 2019 Lượt xem: 78
Hướng dẫn bổ sung thông tin khi đăng ký tên miền .US
Tên miền .US cần khách hàng bổ sung một số thông tin, do việc giới hạn các đối tượng dưới đây: Nexus Category 1 Là công dân sinh sống tại Mỹ (bản địa) (11) , hoặc được cấp phép sinh sống vĩnh viễn tại Mỹ (12), hoặc là người...
rating 13 Th03, 2019 Lượt xem: 2557