print  In ra
Thuật ngữ
 
.
A
B
C
D
E
F
H
I
L
M
P
Q
R
S
U
V
W
Z
All

  • .htaccess
    Là một file cho phép thiết lập những cấu hình riêng biệt, quyết định việc ai sẽ được phép truy cập vào thông tin nào có trên website, đây là một tính năng thường được các lập trình viên sử dụng.