print  In ra
Thuật ngữ
 
.
A
B
C
D
E
F
H
I
L
M
P
Q
R
S
U
V
W
Z
All

  • Uptime
    Uptime là một trong những chỉ số quan trọng cần lưu ý trước khi lựa chọn một đơn vị cung cấp hosting, dùng để mô tả tổng số thời gian hoạt động được ghi nhận lại khi không có gián đoạn kết nối đến máy chủ, chỉ số này thông thường phải trên 99%.
  • URL
    Uniform Resource Locator (URL) hay còn gọi là đường dẫn đến một địa chỉ website cụ thể, đường dẫn này thường là mỗi chuỗi các dãy số hoặc chữ.