print  In ra
Thuật ngữ
 
.
A
B
C
D
E
F
H
I
L
M
P
Q
R
S
U
V
W
Z
All

  • ID Protection
    Là dịch vụ mua kèm theo của tên miền, giúp ẩn thông tin chủ thể sở hữu tên miền và thay thế vào đó là các thông tin của 1 tổ chức cung cấp dịch vụ này.
  • IMAP
    IMAP là một chuẩn giao thức truy cập thường được sử dụng trong các ứng dụng email để lấy các thông tin ở email từ một máy chủ thông qua kết nối TCP/IP, IMAP được nhiều người lựa chọn sử dụng khi cấu hình tài khoản mail trên thiết bị của mình. 
  • IP
    The Internet Protocol (IP) là một dạng địa chỉ trên internet và chỉ có một số duy nhất được gán cho máy tính hoặc một trang web. Địa chỉ IPv4 thường có dạng những dãy số như 123.45.6.789 hoặc dạng cả số cả và chữ cái với mạng lưới IPv6.