print  In ra
Thuật ngữ
 
.
A
B
C
D
E
F
H
I
L
M
P
Q
R
S
U
V
W
Z
All

  • Zend Optimizer
    Zend Optimizer là một phần mềm giúp tăng hiệu suất hoạt động cho PHP, bằng việc biên dịch lại theo tiêu chuẩn của Zend làm tăng tối đa tốc độ truy suất dữ liệu, ngoài ra còn có thêm tính năng mã hóa các tập tin với phần mềm Zend Guard.