print  In ra
Thuật ngữ

.
A
B
C
D
E
F
H
I
L
M
P
R
S
U
V
W
Z
All

  • Addon Domain
    Là một tính năng có trong giao diện quản trị hosting, cho phép người quản lý có thể gắn một tên miền mới vào một thư mục cụ thể đã được chỉ định, với chức năng này bạn có thể sử dụng đồng thời nhiều website trong cùng một giao diện quản trị hosting.
  • AnyCast DNS
    Là hệ thống quản lý DNS tên miền trung gian miễn phí dành cho khách hàng của HOSTVN, truy cập tại https://cp.anycast.com.vn.
  • Auto Responder
    Đây là một tính năng tự động phản hồi email theo nội dung đã được thiết lập sẵn từ trước, nó thường được sử dụng khi bạn có những chuyến nghỉ lễ dài ngày muốn thông báo lại cho người gửi mail đến biết thông tin này nhanh chóng.