print  In ra
Thuật ngữ
 
.
A
B
C
D
E
F
H
I
L
M
P
Q
R
S
U
V
W
Z
All

  • VPS Hosting
    Là viết tắt của từ Virtual Private Server, có thể hiểu là một máy chủ ảo được cấp phát từ một phần của máy chủ vật lý bình thường, có quyền quản trị độc lập như một máy chủ thông thường với chi phí thấp hơn nhiều so với việc thuê máy chủ riêng.