print  In ra
Thuật ngữ
 
.
A
B
C
D
E
F
H
I
L
M
P
Q
R
S
U
V
W
Z
All

  • Forum
    Hay còn gọi là diễn đàn, nơi mà mọi người có thể giao lưu, chia sẻ kiến thức và thông tin cùng nhau.
  • FTP
    File Transfer Protocol (FTP) là một giao thức tiêu chuẩn để chuyển các dữ liệu ở máy tính tải lên hoặc tải xuống trên máy chủ hosting, FTP được xây dựng dựa trên kiến trúc mô hình máy khách và sử dụng các kết nối dữ liệu và kiểm soát riêng biệt giữa máy khách và máy chủ.