print  In ra
Thuật ngữ
 
.
A
B
C
D
E
F
H
I
L
M
P
Q
R
S
U
V
W
Z
All

  • HTML
    Hypertext Markup Language (HTML) là một ngôn ngữ tiêu chuẩn dùng để gắn các thẻ, những tập tin văn bản hoặc để hiển thị được các font chữ, màu sắc hiển thị, đồ họa và các hiệu ứng liên kết trên website cho người sử dụng.
  • HTTP
    HyperText Transfer Protocol (HTTP) đây là giao thức chính của World Wide Web dùng để chuyển và nhận dữ liệu trên Web giữa trình duyệt và máy chủ. Đây là một trong những phát minh lớn giúp người dùng có thể tiếp cận nhiều thông tin trên Internet như ngày nay.