print  In ra
Thuật ngữ
 
.
A
B
C
D
E
F
H
I
L
M
P
Q
R
S
U
V
W
Z
All

  • Mailing List
    Thuật ngữ này dùng để miêu tả việc có thể thêm nhiều địa chỉ e-mail vào một nhóm, tính năng này thường được sử dụng khi có thông báo hoặc gửi thư quảng cáo đến hàng loạt địa chỉ có trong danh sách cùng một thời điểm.
  • MSSQL
    SQL Server là một sản phẩm của Microsoft được sử dụng để quản lý và lưu trữ cơ sở dữ liệu database, tương thích với các hệ điều hành Windows và hỗ trợ tốt cho ngôn ngữ lập trình ASP.NET.
  • MySQL
    Structured Query Language (SQL) là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dựa trên mã nguồn mở, hoạt động tốt trên hệ điều hành linux và Apache Webserver, ngôn ngữ lập trình PHP.