print  In ra
Thuật ngữ
 
.
A
B
C
D
E
F
H
I
L
M
P
Q
R
S
U
V
W
Z
All

  • Reseller hosting
    Là một loại hình dịch vụ dành cho đại lý bán lẻ hosting lưu trữ web, chủ tài khoản đại lý có toàn quyền cấp phát phân bổ tài nguyên lưu trữ và băng thông sử dụng cho bên thứ ba có nhu cầu, chủ động quyết định mức giá bán với khách hàng của đại lý.